خیط الابیض وخیط الاسود در قران

                                                                                                                                         آنگونه که  تصاویر  ارسال شده به زمین توسط ماهواره های فضائی نشان میدهند. در هنگامی که قسمتی از زمین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید
بهمن 91
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
4 پست